Общи условия

Моля, прочетете внимателно главата Общи условия!

Това са правила и условия за ползване на услугата от Вас, който за удобство е наричан по долу Потребител и Електропрогрес ЕООД като Изпълнител, обвързващи ни със силата на договор. Сключване на сделката по този Договора се счита момента, след който при работа в сайта Вие сте маркирали отметката "Прочел съм и съм съгласен с Общите условия", получил сте № на поръчката и тя е потвърдена като Заявка за доставка от служител на Електропрогрес ЕООД. В периода от подаване на Вашата поръчка, получаване на номер на поръчката, утвърждаването и от наш служител, направата на поръчката и предаването и на Куриер, Вие сте наш Потребител. От момента когато Вашата обработена Поръчка, е предадена на Куриера, Вие сте клиент на Куриера. Когато получите Вашата Поръчка и заплатите на Куриера всички дължими суми Вие ставате наш Клиент. Моля, прочетете внимателно!

 

Правила за използване на www.electroinvestbg.com

Условия, Регистрация, Сигурност

Условия: 1. - За да купите продукт чрез сайта ни  www.electroinvestbg.com, Вие трябва да въведете пълна, вярна и точна информация, така както Ви е поискана от формуляра на сайта. 2. -  При попълване на поръчката Потребителят посочва основните параметри според исканите от сайта опции: Код на продукта, брой, начин на плащане, начин на доставка, и др..; 3. - Потребителят задължително посочва телефон и e-mail за контакт с него, служещи за потвърждение на неговата поръчка.; 4. - Без посочване на телефон и e-mail за контакт не обработваме получените в сайта поръчки.; 5. - Непопълването на полетата за обратна връзка, попълването с грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата с задължението за обработка на поръчката.; 6.- Потребителя да не ползва предоставената му услуга за дейност забранена със закон; 9. - Поръчки по телефона не се приемат!; 10.- Натискайки отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия", Вие заявявате, че сте запознати и приемате всички посочени правила като потребител на сайта www.electroinvestbg.com, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния ни сайт.

Регистрация: 1. - Регистрацията като "Регистриран клиент" не е задължително условие; 2. - При поръчка без този вид регистрация е необходимо още при Стъпка 1 "Опции за плащане", трябва да маркирате прозореца "Плащане без регистрация"; 3. - При избор за регистрация "Регистриран клиент" ще трябва да изберете потребителско име ( прозореца е-поща )  и парола; 6. - Вие сте напълно отговорен за запазване тайната на вашата парола. 

Сигурност: 1. - Когато не сте убеден, че търсената от Вас резервна част отговаря на тази, която виждате в Каталога, може да се обърнете с въпроси към нас ( меню Обслужване на клиенти / Контакт с нас), за да ви предоставим допълнителна информация, за размери и технически данни; 2. - Верния избор за поръчката която ще направите изцло зависи от Вас, от Потребителя; 3. - Електропрогрес ЕООД не приема и не поема отговорност за Вашия избор, дали Продукта, който сте избрали от посочения в Каталога Ви "става" или "не става". 4. - Гаранция за работоспособноста на предлаганите Продукти даваме при монтаж от упълномощен от Електропрогрес ЕООД сервиз или техник; 5. - Електропрогрес ЕООД или представител на куриерската фирма се задължават да уведомят Потребителя на посочения телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства възпрепятстващи доставката или навременното и изпълнение.

Цени, Наличности, Поръчки, Доставки, Разходи

Цени: 1. - Цените публикувани в сайта www.electroinvestbg.com са за 1 бр. в лева, с включен ДДС, в склада на Електропрогрес ЕООД;  2. - Електропрогрес ЕООД има правото да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите; 3. - Потребителят се задължава да заплати цената която е била актуална по времето на сключване на договора; 4. - При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Електропрогрес ЕООД  има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя; 5. -  В публикуваната цена не са включени разходите на Куриера за куриерската услуга;

6. - Цената за доставка се определя от куриерската фирма и се заплаща на Куриера 7. - Точната сума на таксата за доставка може да направите като влезете в менюто "Начин на доставка"

Наличности: 1. - Наличността на всеки продукт е обозначена  за удобство на потребителите.; 2. - Eлектропрогрес  ЕООД  си запазва правото за уточняване на наличността и сроковете на доставка, за което Ви уведомяваме по телефона или e-mail, в момента на обработка, на поръчката.

Поръчки: 1. - Поръчката през интернет сайта става на етапи наречени по долу "Стъпки": първо избирате желания от Вас  Продукт със  съответстващия му код на продукта в Каталога на сайта, набирате желаните бройки, след прибавяне на желаното във вашата кошница, попълвате менютата: "Опции за плащането", "Данни за плащането", "Данни за доставката", "Метод на доставката", "Начин на плащане", "Потвърждение на поръчката"; 2. - Потребителят потвърждава, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и с това си действие той я приема като равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител; 3. - След натискане на бутона "Потвърди" Вие получавате съобщение за номер  и успешно направената поръчка  4. - Чрез натискане на бутона "Потвърди", Потребителят извършва действие, което представлява потвърждение, обвързващо го със силата на договор - него ( Потребителя ) и Електропрогрес ЕООД , съответно на описаните Общи условия и правилата на Закона за защита на потребителя (ЗЗП);

Доставки чрез:

1. - Куриер:  1. - предаване в офис на Куриера; 2. - предаване на Куриера от склада на Електропрогрес ЕООД. Условията може да си уточните като посетите сайта на Куриера www.econt.com/services/review-and-test или менюто "Начин на доставка".

2. - Фирмен транспорт: по предварително съгласуван план

Разходи: 1. - Разходите за доставка се поемат от Потребителя; 2. - Цената за доставката се определя от куриерската фирма, и се заплаща на Куриера; 3. - Услугата извършвана чрез сайта се заплаща с наложен платеж на и чрез Куриера или по банков път. Видът на плащане се уточнява при потвърждението на заявката от наша страна; 4. - Услугите преглед и други които предлага Куриера се уточняват при потвърждението на заявката от наша страна;

Отказ, Промяна на поръчка, Рекламация, Отговорности

Отказ: 1.- При обаждането на наш служител за потвърждение на поръчката; 2.- След потвърждението на поръчката и преди да сме обработили, и предали вашата Заявка на Куриера; 3. - При получаването от Куриера, при видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; 4. - Цената при доставяне на поръчката Ви не отговаря на предварително договорената цена; 5. - Прекомерно забавяне от страна на Куриера.

Отказа по гореизброените т.3, т.4 и т.5, се извршва в офиса и присъствието на Куриера ! Таксата за транспортните разходи е дължима на Куриера, а стоката е за връщане в Електропрогрес ЕООД с условията, които Потребителя приема в така записаните Общи условия.

Промяна на поръчката: 1. При обаждането на нашия служител за потвърждение на Вашата поръчка. След потвърждаване на Вашата поръчка на служителя, който Ви се обажда за потвърждение, поръчката се превръща в Заявка, която ние обработваме и предаваме на Куриер.

Рекламации:

Не се приемат рекламации в случаите на:

1. При монтаж от Неупълномощен , от Електропрогрес ЕООД сервиз или техник;

2. Неправилен транспорт, съхранение, инсталиране или експлоатация;

3. При използване на продукта не по предназначение;

Отговорности:

Потребителя приема да върне продукта спазвайки следните условия:

1- с Касовата бележка или с фактурата съпроводена, с касовата бележка, с която е получена стоката, 2- с запазен търговски вид, 3- в опаковка, с която е била предадена на Куриера, 4- със съпровождащата го документация, ако има изпратена такава.

Електропрогрес ЕООД не носи отговорност за:

1. Възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта;

2. Евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт;

3. Ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи;

4. Внезапно изчерпване на складовите наличности;

5. Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя;

6. Някоя от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат или не са достъпни в момента

Електропрогрес ЕООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

Всички стоки предлагани в сайта www.electroinvestbg.com са неупотребявани. Покупката й от страна на Потребителя е доброволна и по негова инициатива.

Работно време, Условия за поръчка и доставка:

Работно време на Електропрогрес ЕООД: от 9,00 ч. до 17,00 ч., почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч., от Понеделник до Петък
П
оръчките се обработват до 13,00 ч.
Поръчки направени след 13,00 ч. се обработват на следващия работен ден.
Срок за предаване поръчката на Куриера -  от 1 до 3 работни дни, след потвърждаване на поръчката от Електропрогрес ЕООД
Доставките към Куриера се извършват от Понеделник до Петък между 9,00 ч. и 17,00 ч.

19,01,2021 - Управител Електропрорес ЕООД

© Електропрогрес ЕООД 2024. All rights reserved.